ЦПО към ИМСТЦХ-БАН обявява курсове за: Международни инспектори по заваряване (IWI); Международен дизайнер на заварени конструкции (IWSD) - Тел.: 02 46 26 241  

Центъра за професионално обучение към ИМСТЦХ-БАН провежда курсове за:

- международен дизайнер на заварени конструкции (IWSD)

- национални и международни заварчици и оператори

- международни практици по заваряване (IWP);

- международни специалисти по заваряване (IWS);

- международни инспектори по заваряване (IWI).

Записвания на Тел.  02 4626241 или в Приемната на ЦПО при ИМСТЦХ - БАН, етаж 1, стая № 11

ВНИМАНИЕ: Нов курс за International Welding Structures Designer

Курсът започва на 12 Април 2018г. и открива пред Вас нови възможности:
  • За кариерно израстване;
  • За опресняване на знанията свързани с проектиране на заварени конструкции;
  • За постигане на стабилна служебна позиция;
  • За придобиване на международно призната диплома в над 55 страни в света

Предлагат се и двете квалификационни нива според началната подготовка на кандидата и изискванията на Учебната програма на IIW – Guideline IAB – 201r1-2010:

  • Висше ниво IWSD-C, с брой учебни часове 182;
  • Средно ниво IWSD-S, с брой учебни часове 104;

Планираната продължителност на курса (общо за ниво C и S) е 5 седмици при 5 дневно седмично учебно натоварване. Крайният изпит се провежда под контрола на БЦКЗ към БСЗ.
Притежателите на дипломи IWE, IWT и IWS се освобождават от модули 1 и 7 и заплащат 80% от таксата за обучение към ЦПО.
Запишете се сега!  Този курс действително ще ускори  Вашето кариерно израстване и ще открие нови потенциални възможности за Ваше участие в крупни проекти за заварени конструкции в страната и чужбина.
Ръководител на курса: гл.ас.д-р Марина Манилова, тел. 02 46 26 241
E-mail: mamanil@abv.bg,  Адрес: София, бул Шипченски проход 67

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За контакти:

Тел./Факс: +359 2 46 26 241
София 1574, Бул. "Шипченски проход" 67

 

 

Institute of Metal Science, equipment and technology at the Bulgarian Academy of Sciences
Centre of welding