WeldingBG.com
  Организираме курс за Международни специалисти и Международни практици по заваряване - информация на тел: 02 4626241

 

Центърът за професионално обучение по заваряване подготвя заварчици(IW), практици-техници, специалисти и инспектори по заваряване(IWE, IWT, IWS, IWP, IWI), които при успешно завършване на курсовете получават документи с европейско и/или международно признание на Европейската федерация по заваряване и Международния институт по заваряване.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и от Българския център за квалификация по заваряване.

Разработват се, изпитват и се одобряват процедури за заваряване в съответствие с БДС ЕN ISO 15607, БДС ЕN ISO 15609, БДС ЕN ISO 15614.

КУРСОВЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ: Инспектори, Специалисти и Практици по заваряване; Международни заварчици

За контакти:         Тел.: 02 4626241                                            E-mail: cpo@ims.bas.bg

ЗАВАРЯВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

НАУЧНИ ЗВЕНА И ИНСТИТУТИ

ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАЦИЯ

ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ

МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

ЗАВАРЪЧНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ЗАВАРЕНИ КОНСТРУКЦИИ

НАВАРЯВАНЕ

ЗАВАРЯВАНЕ НА ПЛАСТМАСИ

СПОЯВАНЕ

СПЕЦИАЛНИ МЕТОДИ НА ЗАВАРЯВАНЕ

 

АКТУАЛНО:

1. ЦПО към ИМСТЦХ-БАН обявява прием за нов курс за ‘’Международен / Европейски специалист по заваряване’’ с дипломни абревиатури: IWS ( на Международния Институт по Заваряване IIW) и EWS (на Европейската Федерация по Заваряване EWF) PDF

2. "Анализ на съвременното състояние и възможностите за приложение на хибридното лазерно заваряване в областта на строителството на тръбопроводи и корабостроенето" - PDF

3. ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:
"Машинни проби за изпитване на съпротивлението на високояки стомани към образуването на студени заваръчни пукнатини"
Проф. д-р Пламен Ташев
05.07.2016 от 09:00 часа в зала №407 Блок 2 ИМСТЦХ - БАН, София

4. ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ТЕМА:
"Явлението образуванe на пукнатини в стоманите"
Доц. д-р Пламен Ташев
04.10.2013 от 11:00 часа в зала №4227
ТУ София - Филиал гр. Пловдив

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашата фирма работи в областта на заваряването. Вие сте инициативни и предприемчиви - регистрирайте дейността си в WeldingBG.com!

 

ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА ЗАВАРЯВАНЕТО

Вашата фирма работи в областта на заваряването, имате технологичен проблем, нуждаете се от помощ при избор на заваръчно оборудване, машини, съоръжения или метод на заваряване, изготвяне на ВПС, сертифициране, обучение на международни заварчици, практици, специалисти или инспектори по заваряване. Доверете се на нашите експерти.

 

Център за обучение на заварчици

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" С ЦЕНТЪР ПО ХИДРОАЕРОДИНАМИКА - БАН

В Центърa за професионално обучение по заваряване се провеждат курсове за обучение на заварчици за придобиване на правоспособност заваряване по процесите:

» ръчно - електродъгово заваряване

» ВИГ – заваряване

» МИГ/МАГ – заваряване

» газо-кислородно заваряване, спояване и рязане

» подфлюсово заваряване

Квалификациите са с три основни нива:

» Заварчик на ъглови шевове

» Заварчик на листов материал

» Заварчик на тръби

 


1574 София, Бул. "Шипченски проход" 67