Начало

Регистрация

Помощ

 

 

 Търсене в WeldBG НАУЧНИ ЗВЕНА И ИНСТИТУТИ

 

ИМСТЦХ  - БАН

 гр. София  
 за контакти:  проф. д-р инж. Пламен Ташев
 тел: 02 4626241  

 e-mail: weld@abv.bg

ТУ-Варна Катедра ЕТЕТ

 
 гр. Варна  ул."Студенстска" #1, 9010
 за контакти: Доц. д-р инж. Сава Иванов Контров

 тел: 052/302 492; 302 435 вътр.346

 факс: 052 302 442
 http://www.info-business.bg/etet/index.htm

 e-mail: master@mail.info-business.bg

ТУ-Габрово Катедра МТМ

 
 гр.Габрово

 ул. "Хаджи Димитър" №4

 за контакти: доц.д-р инж.Стефан Здравков Парашкевов

 тел: 2-94-97; 2-72-62

 факс:
 http://www.tugab.bg/structura/mu/mtm.htm

 e-mail: mailto:parashkevov@tugab.bg

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Ангел Кънчев"

 
 гр. Русе 7017  ул."Студентска" 8  
 за контакти:  доц.д-р инж.Руско Шишков
 тел: 082/ 888 355  факс: 082/455 145

 http://www.ru.acad.bg/

 e-mail: rish@ru.acad.bg