КУРС ЗАВАРЧИК

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" -  БАН

 

 

През 2003г. към Института по металознание - БАН е създадено национално одобрено звено за обучение по заваряване (ЛИЦЕНЗИЯ № 200212039 / НАПОО).

В Центърa за професионално обучение (ЦПО) по заваряване се провеждат курсове за обучение на заварчици за придобиване на правоспособност по заваряване по процесите:
- ръчно – електродъгово заваряване
- ВИГ – заваряване
- МИГ/МАГ – заваряване
- газо-кислородно заваряване, спояване и рязане
- подфлюсово заваряване

Курс за заварчик. При успешно завършване на курса заварчика придобива едно от следните нива на квалификация:
- Заварчик на ъглови шевове
- Заварчик на листов материал
- Заварчик на тръби

Провеждаме курсове за обучение на оператори на заваръчни машини.

За допускане в курс за заварчик, кандидатът трябва да представи диплома за завършено образование след 6 клас, медицинска бележка, че „заваряването“ не му е противопоказно и 2 бр. снимки паспортен формат.
Обучението за една правоспособност по един от избраните методи е с продължителност 10 работни дни, възможно е обучение по индивидуална програма.

Центърът издава свидетелство за правоспособност по заваряване в зависимост от завършения курс на обучение.

ряване з

Адрес:

1574 София

ул. "Шипченски проход" 67

 

За информация и контакти:

Тел.: 02 4626241, 0899936148, 0887392904

 

E-mail: cpo@ims.bas.bg