ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" -  БАН

 

 

ЦПО:  Приемаме заявления за участие в курс за Международни Инспектори по Заваряване
за повече информация тел: 02 4626241.

Международен Инспектор по Заваряване

 

      

Обучението се провежда в съответствие с учебните програми на хармонизираната система на Международния Институт по Заваряване (IIW) и след успешно полагане на краен изпит завършва с международно призната диплома по образеца на IIW. Тази диплома се признава във всички страни членки на IIW и на Европейската Федерация по Заваряване (EWF).

За начало на курс се определя дата след получаването на заявки за обучение. Продължителността на всеки курс е от 1,5 до 3 месеца, в зависимост от желаното квалификационно ниво, при 3-дневна ангажираност на курсистите и 20 часа планиран седмичен учебен процес както следва:

·        Четвъртък – от 13 до 19 часа (общо 6 учебни часа);

·        Петък – от 8 до 12 и от 14 до 18 часа (общо 8 учебни часа);

·        Събота - от 8 до 14 часа (общо 6 учебни часа).

Този график е гъвкав и по договореност с работодателите и оформена учебна група от минимум 10 курсисти може да бъде променян.

Условията за обучение и достъп на  кандидатите са  съгласно изискванията на международната учебна програма – Документ Doc. IAB-041-2001/Rev.2 May 2006. Възможностите, които предлага ЦПО към ИМет-БАН са посочени в Таблица 1.

 

Квалификационните нива кореспондират на международно възприетата номенклатура  и са както следва:

·        Висше ниво – издава се диплома (IWI-C);

·        Стандартно ниво – издава се диплома (IWI-S);

·        Базово ниво – издава се диплома (IWI-В);

 

Модулите за обучение са:

1.      Модул WT технологичен модул ( WT III; WT II и WT I за съответното квалификационно ниво);

2.      Модул WI специализиран модул ( WI III; WI II и WI I за съответното квалификационно ниво);

3.      Модул О -  модул(W0) за базово  теоретично обучение;

      

Квалифи-кационно ниво

Маршрут за обучение

Такси (лв)- без ДДС

Код

Условие за достъп

Изучаван модул

Брой учебни часове

За обучение в ЦПО

За полагане на изпит и диплома от БЦКЗ *

IWI-C

(Висше)

С1

Кандидатът притежава валидна диплома IWE (международен инженер по заваряване) или диплома IWT (Международен технолог по заваряване)

WI III

97

2000

500

С

Инспектор висше ниво - за инженери

WT III

122

3500

875

WI III

97

IWI-S

(Стандартно)

S1

Кандидатът притежава валидна диплома IWS (международен специалист по заваряване)

WI II

63

2000

500

S2

Кандидатът притежава валидна диплома IWI-В (международен инспектор по заваряване-базово ниво) и има 24 месеца производствен стаж:

W0

40

 

 

WT II

94

WI II

63

S3

Кандидатът притежава валидна диплома за завършено средно професионално образование (Техникум или Професионална гимназия по машиностроене) и има 60 месеца производствен стаж

W0

40

 

 

WT II

94

WI II

63

IWI-В

(Базово)

B1

Кандидатът притежава валидна диплома IWP (международен практик по заваряване)

WI I

42

 

 

B2

Кандидатът притежава валидна диплома за завършено средно образование

WT I

65

2200

550

WI I

42

заваряване заваряване заваряване заваряванезаваряване заваряване заваряване Цените не са окончателни!

ЦПО при ИМет - БАН организира курсове за:

- международни инспектори по заваряване;

- международни практици по заваряване;

- международни специалисти по заваряване.

Записвания на тел/факс: 02 4626241 или в Приемната на ЦПО при ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ"  - БАН, етаж 1, стая № 11

ряване з

Адрес:

1574 София

ул. "Шипченски проход" 67

 

За информация и контакти:

Тел.: 02 4626241,

 

Факс: 02 4626241

E-mail: cpo@ims.bas.bg