Начало

Регистрация

Помощ

 

 

Търсене в WeldBG ОБУЧЕНИЕ

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. А. БАЛЕВСКИ" С ЦЕНТЪР ПО ХИДРОАЕРОДИНАМИКА БАН

 гр. София  
 за контакти: проф. д-р инж. Пламен Ташев
 тел: 02 4626241  
 e-mail: weld@abv.bg

 

 Институт по заваряване АД

 
 гр. София 1592

Бул. "Асен Йарданов" №10

 за контакти:  инж. Асен Тасев
 тел: 02/ 979 0883; 979 1592  факс: 02/ 979 0885
 http://www.izaad.com

 e-mail: izaad@mail.orbitel.bg

ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА-СОФИЯ

 
 гр. София, ул."Локомотив" 1, пк 1220  
 за контакти:

 тел: 02/8312109; 02/324498

 факс:
 http://www.cerb.bg/

 e-mail: info@cerb.bg

ИЗАПЛАСТ

 
 гр.София, Институт по заваряване

 

 за контакти:

 тел: 02/798 051; 0888 921 409   

 факс: 02/ 790 073

http://www.isaplast.eu/

 e-mail: isaplast@netplus.bg

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

 гр. София 1000, ул."Ив.Вазов" 16 ет.4

 
 за контакти: ст.н.с.инж. Орлин Николов
 тел: 02/ 987 92 91, 987 90 87, 987 96 50  факс: 02/987 92 91
 http://www.tuv-rheinland.bg/default.asp

 e-mail: tuvbul@netbg.com

ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД

 
 гр.София 1606, ул."Капитан Андреев" 24

 

 за контакти:

 тел: 02/951 59 65; 02/952 04 73                       

 факс: 02/ 988 6621

 http://www.gasstroymontaj.com

 e-mail: gsm@solo.bg

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ "МИСЪЛ"

 
 гр. Велико Търново 5000, ул."Хр.Ботев" 15, Младеж.дом ст.211  
 за контакти:

 тел: 062/62 19 14

 факс: 062/62 19 14
 http://missal.hit.bg

 e-mail: misal@infotel.bg

Българо-германски център за професионално обучение

 
 гр.Стара Загора, ул."Армейска" 7

 

 за контакти:

                      

 

 

 

Център за професионално обучение към "Дунав" АД

 
 гр. Русе, ул."Тутракан" 22  
 за контакти:

 

 
 

 

ЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО АД

 
 гр.Гълъбово, обл.Стара Загора, Енергоремонт-Гълъбово АД

 

 за контакти:

                      

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛИСТ-99-ГЪЛЪБОВО АД

 
 гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, ул."Вихрен" 1  
 за контакти:

 

 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД

 
 гр.Търговище, ул."П.Р.Славейков" 2 ап.16

 

 за контакти:

                      

 

 

 

ЕТ "АНДЕЛА-АННА ТРИФОНОВА"

 
 гр. Казанлък, ул."Добри Кехайов" 12,  вх.А,  ап.7  
 за контакти:

 

 
 

 

РЕМТЕХНОЛОЖИ ООД

 
 гр.Варна

 

 за контакти: Дойчин Ников

 тел: 052319980/319990    

 

 http://www.remtechnology.eu/11x.html

 e-mail: web@remtechnology.eu