ЛИЦЕНЗИЯ № 200212039 / НАПОО

     В Центъра за професионално обучение по заваряване се провеждат курсове за обучение на заварчици за придобиване на правоспособност по заваряване (заварчик на ъглови шевове, заварчик на листов материал и заварчик на тръби) по процесите:

ръчно - електродъгово заваряване;

-       ВИГ – заваряване;

-       МИГ/МАГ – заваряване;

-        газо-кислородно заваряване, спояване и рязане;

-         подфлюсово заваряване.

Центърът издава свидетелство за правоспособност по заваряване и свидетелство за професионална квалификация в зависимост от завършения курс на обучение.