Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ТУ-Варна с лицензен номер 200312157 от 14.04.2004год. и допълнението към лицензията от 25.01.2006год. има богат набор от специалности за обучение на курсисти желаещи да получат свидетелство за правоспособност. Специалностите с които разполага центъра са:
1. "Машинен оператор", код 521030
"Машини и съоръжения по заваряване", код 5210302,
На суша:
- Ръчно електродъгово заваряване;
- МИГ/МАГ;
- ВИГ;
- Плазмено рязане;
- Плазмено заваряване;
- Газо-кислородно рязане;
- Газо-кислородно заваряване;
- Автоматично електродъгово заваряване под слой от флюс;
На суша и под вода:
- Заваряване под вода(РЕДЗ; МИГ/МАГ; ВИГ; плазмено заваряване);
- Газо-кислородно рязане под вода;
"Машини за гореща обработка на металите", код 5210302,.
2. "Електромонтьор", код 522020;
"Електрически инсталации", код 5220210,
"Електродомакинска техника", код 5220211.
3. "Лаборант", код 524040:
"Контрол на качеството в металургията", код 5240403.
4. "Оператор на компютър", код 345100
"Текстообработване", код 3451001
5. "Техник на компютърни системи", код 523050:
"Компютърна техника и технологии", код 5230501,
"Компютърни мрежи", код 5230502.
6. "Монтьор на компютърни системи", код 523060
"Компютърна техника и технологии", код 5230601,
"Компютърни мрежи", код 5230602.
7. "Охранител" код 861010:
"Физическа охрана на обекти" код 8610103;
"Лична охрана" код 8610102;
"Банкова охрана и инкасова дейност" код 8610101;
8. "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи" код 861020;
"Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи" код 8610201
9. "Заварчик" код 521090  "Заваряване" код 5210901
10. "Машинен оператор" код 521030 "Металорежещи машини" код 5210301
11. "Графичен дизайнер" код 213070 "Графичен дизайн" код 2130701
12. "Компютърен аниматор" код 213050 "Компютърна анимация" код 2130501
13. "Техник на прецизна техника" код 521050
"Измервателна и организационна техника" код 5210501
Учебната програма е изградена в съответствие с трудовите задължения на курсистите и тяхната заетост. Курсовите могат да бъдат платени или от страна на работодателя, или от самия курсист. Курсистите се набират в национален мащаб без ограничение на възраст и пол. Успешно завършилите курса получават свидетелство за правоспособност по специалността си според наредба 7 за упражняване на професията си.
Друга дейност, която се извършва в Центъра е преиздаване на свидетелства по гореспоменатите професии и специалности, получени от други обучаващи инстанции, съгласно последните изисквания на нормативните актове. За тази година са проведени многократно курсове за професия "Машинен оператор", специалност "Машини и съоръжения по заваряване"- част от професията, в които са обучени 90 души- 7 студенти на ТУ-Варна и 83 външни лица.
В ЦПО са преиздадени свидетелства на 11 души по специалност "Машини и съоръжения по заваряване"- част от професията, а по професия "Електромонтьор"- 7 външни лица.

Директор на ЦПО: /доц. д-р инж. Николай Ников/ тел. 052/319980; GSM: 0899904968