Провеждане на изпити на заварчици по EN 287-1/2 и EN ISO 9606- 3/4/5 , както и според EN 287+ AD Merkblatt HP 3;