Професионален учебен център за подготовка на заварчици В ЦЕРБ АД разполагаме с учебен център за подготовка на заварчици. Подготвят се кадри заварчици от всички специалности и от всички степени. В учебния център се извършва подмяна на стари свидетелства и презаверка на специалности с изтекъл срок на валидност. На място се дават практически съвети за извършване на поднадзорни заваръчни съединения. Центърът разполага с богата материално-техническа база и работи с приемливи цени.