Технология и уредба за вертикално вибродъгово наваряване на крупно габаритни детайли. Разработване на алгоритъм за избор на рационален режим за наваряване на детайлите под слой от флюс.