В центъра по Заваряване се изследват: заваряемостта на високоазотни стомани, нисколегирани високояки стомани; заваръчни напрежения, деформации и премествания в заварените съединения и техния ефект върху качеството на заварените съединения; намаляване на остатъчните заваръчни напрежения чрез локално взривно обработване; изследване на процесите при дифузионно заваряване, заваряване с магнитно въртяща се дъга, заваряване в тясна междина; изследване на зависимостта между твърдостта и заваряемостта на материалите.