Център за изпитване на метали

Акредитиран със заповед № 137 от 05.07.2000г. на ИА на БСА съгласно БДС EN 45001:1993 да извършва изпитвания на: метали и сплави (прокат, тръби и тръбни изделия, изковки и отливки), котли и котелно оборудване, метални тръбопроводи, съдове под налягане, турбини (валове, лопатки, диафрагми, корпуси, клапани, болтове, шпилки), генератори (ротори, бандажни възли), подемно-транспортни съоръжения (носещи конструкции на кранове, заварени съединения, куки, дръжки на леярски кофи, тегличи и носещи елементи на ремаркета), заварени съединения и пружини.