флюсове за газопламъчно заваряване, за спояване с поялник,
включително и на неръждаема стомана и алуминий

припои за спояване на алуминий