Изследване възможностите за спояване на специални стомани и цветни сплави, разработване на технологии за вакуумно, газопламъчно, индукционно и пещно спояване с меки и твърди припои;