Сребърен припой
необмазан и с флюсова обмаска

Тип:

Размер:

 
Твърд 2F
2.0/500 mm
обмазани
Ag 34 Sn
2.0/500 mm
 
Ag 34 Sn
2.0/500 mm
обмазани
Ag 40 Cd F
1.5/500 mm
обмазани
Ag 55 Sn F
1.5/500 mm