35 годишен опит в заваряването на различни видове пластмаси: PVC, PE, PP, PVDF, PB, PA

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: изграждане на пластмасови тръбопроводи и мрежи за водо- и газоснабдяване; технологични тръбопроводи за силно агресивни флуиди и канализационни и чисти тръбопроводи за медицината и електрониката;  отоплителни инсталации; пластмасови заварени конструкции от листов материал и фолии; пластмасови защитни облицовки за съдове и басейни в строителството, пречиствателни системи и химическата индустрия;
МЕТОДИ НА ЗАВАРЯВАНЕ: челно заваряване с топъл елемент;заваряване с вграден съпротивителен проводник; заваряване тръба-муфа; заваряване с топъл газ; екструзионно заваряване;  заваряване с топлинен импулс;