Фирма "А-Тест-Серт" ЕООД бе създадена на 05.08.2002 г. в град София.  Нашия екип е съставен от водещи специалисти в областта на заваряването.

Основната дейност на фирмата е като Орган по сертификация на персонал с обхват на акредитацията съгласно БДС EN 17024:2004: Сертификация на "Изпълнителски персонал по заваряване" (заварчици) със Сертификат за акредитация БСА рег. ? 2-ОСП, валиден до 30.01.2008.  "А-Тест-Серт" ЕООД сертифицира заварчици на ъглови шевове, заварчици на листов материал и заварчици на тръби.   "А-Тест-Серт" ЕООД е издала близо 1000 сертификата.

"А-Тест-Серт" ЕООД също така предлага