Институт по заваряване АД извършва наваряване и рязане на метали, ремонт и възстановяване на изделия от чугун и цветни метали.