Инженерно-внедрителска дейност – нови технологии за  ремонтно-възстановителни работи –на детайли чрез заваряване, наваряване и запояване на чугуни, стомани, цветни метали и сплави; производство на превантивно газо-прахово наваряване на лемежи и други бързоизносващи се части в селското стопанство и машиностроенето; директен вносител на заваръчна техника, електроуреди, телове, припои и др. консумативи от фирмите ФРОНИУС и БЬОЛЕР ТИСЕН (Австрия), ВИНЦЕЛ (Германия), КАСТОЛИН (Швейцария) и български производители; технически газове (ацетилен, старгон, хелий, фреони и др.) - внос от европейски производители.