Проектиране, изработка и монтаж; мебелни конструкиии; резервоари и резервоарни стопанства; ресивери, реактори, топлообменници и др. съдове под налягане; контейнер цистерни за транспортиране на втечнени и сгъстени газове; комплексен монтаж на инсталации и пуск; монтаж на технологични тръбопроводи; ремонтно-възстановително заваряване и наваряване. атестирана от SLV, TUV, БКР и допуск за работа по Наредба 15, 21, 28, 30 и 31.