Ремотекс извършва наваряване на бандажи за електровозни колооси за междурелсие 1435 мм. Разполага със заваръчно оборудване за изработване на стоманени конструкции