Специалистите от фирмата работят в областта на лазерната техника и свързаните с нея технологии от 1984 год.Благодарение на непрекъснатото развитие и усъвършенстване е постигнато високо качество и функционална надежност на създадената гама лазери и лазерни машини. При заявка от страна на клиент, фирмата е в състояние: да изработи лазерна машина; да извърши инсталирането и при клиента; да обучи обслужващ персонал; да извършва гаранционно и извънгаранционно поддържане.