Фирма “ОПТЕЛА-Оптични технологии” е основана през 1980 година като научно и производствено предприятие за индустриални CO2-лазерни системи. През годините “ОПТЕЛА-Оптични технологии” АД се утвърди като най-големия производител в Източна Европа на средномощни лазери и лазерни системи. В най-добрите години фирмата е произвеждала и продавала около 60 индустриални системи годишно. Продуктовата листа на фирмата включва и медицинските терапевтични лазери от серията “ПРОМЕТЕЙ”. Високотехнологичното оптично производство на ОПТЕЛА удовлетворява потребностите на фирмата от инфрачервени /10,6 ?m/ лазерни компоненти: лещи, пълно и частично отразяващи огледала и изходни прозорци. През 1987 година фирмата започва производството на машини и съоръжения за пречистване на отпадни води, някои от които са по патент на италианската фирма SERNAGIOTTO, а други са собствена разработка.

“ОПТЕЛА-Оптични технологии” АД предлага сътрудничество и партньорство за производство, дистрибуция и продажби на лазери, лазерни системи и компоненти, както и за други проекти от съвместен интерес с партньори от цял свят.