Заваръчна техника (заваръчни токоизправители, трансформатори, апарати за плазмено рязане; миг-маг и др.) - производство, ремонт, сервиз; електрооборудване; електроннолъчеви технологии и техника.