Фирма “БУСАН” е създадена през 1990 год., и е специализирана в проектирането и производството на токозахранващи устройства и силова електроника със сравнително големи мощности. Основните теоретични проблеми на фирмата се решават от катедра АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРО-ЗАДВИЖВАНИЯТА към ТУ - София. СД “БУСАН” е в състояние да проектира и произвежда освен посочените в каталога изделия и токоизправители за захранване на телефонни централи, токоизправители за галванични цели, токозахранващи устройства за термообработка на заваръчни шевове, точкови апарати и други токозахранващи устройства по задание на клиента. Силовата елементна база, която се влага в изделията е на фирмите SEMIKRON - Германия и INTERNATIONAL RECTIFIER - САЩ.