Търговско представителство на швейцарската фирма Оерликон-Швайстехник А.Д., Цюрих (OERLIKON Schweisstechnik AG член на групата AIR LIQUID WELDING,