Дружество РОССА ООД е основано през 1989г. като правоприемник на бившата Асоциация ИЗАПЛАН - пионерът, който създаде уникалната гама от планетарни телоподаващи устройства за заваряване в защитна газова среда.Днес дейността на РОССА ООД не се ограничава само в областта на планетарното телоподаване. Наред с усройствата ИЗАПЛАН, ИЗАМОДУЛ и ПОЛИЗАПЛАН, фирмата произвежда и реализира в страната и чужбина гама висококачествени заваръчнни полуавтомати както с планетарно, така и с класическо телоподаване, заваръчни манипулатори, специализирани машини за заваряване, машини за плазмено рязане, резервни части и консумативи.  Важна част от дейността на РОССА ООД е производството на машинни части и възли по поръчка на клиенти в страната и чужбина. Процесът обхваща както производство на документация чертежи на клиента, така и поръчки, включващи проектиране, разработка, производство и внедряване на изделия в областта на машиностроенето.   Съвременният машинен парк, в съчетание с високата квалификация на персонала, строгата производствена дисциплина, стриктното спазване на предписаните технологии, прецизния качествен контрол на готовите изделия, както и разумната ценова политика, са довели до отлично представяне на фирмата не само пред местните, но ипред редица чужди клиенти от Германия, Швейцария и други страни в Европа.   Във фирмения магазин на РОССА ООД се предлага цялата гама от изделия, предназначени за вътрешния пазар, както и голямо разнообразие от спомагателно оборудване, резервни части и консумативи. Фирмата предлага консултации по всички въпроси на технологиите на заваряването, съвети по отношение на най - добрата техника за дадено техническо приложение, както и гаранционно и следгаранционно техническо обслужване.