Институт по заваряване АД произвежда: специализирани машини и приспосовления за елестросъпротивително заваряване