Интертрейд АД е частно акционерно дружество основано през 1992 година. Дейността му обхваща следните три направления:

 1. Машиностроене — проектиране и производство на опаковъчна техника, бойлери, машини за производство на свещи, рекламна техника и други.

 2.Електроника — проектиране и производство на микропроцесорни системи за автоматизация.

 3. Външна търговия — отлични връзки с Русия, Белорусия, Украйна, Естония и други страни от ОНД, осъществени са множество търговски сделки с Германия, Югославия, Турция, Албания, Македония, Румъния и други европейски страни. В момента във фирмата работят повече от 65 души, значителна част от които са машинни и електроинженери, а другия голям дял са опитни и висококвалифицирани работници. Изделията се произвеждат в собствени работни цехове, оборудвани с необходимите за целта машини и съоръжения за металорязане, разкрой, заваряване, огъване и пресоване, електронни уреди и приспособления, компютърни системи свързани в локална мрежа и на тази основа в глобалната мрежа. Политиката на фирмата е бързо и непрекъснато усвояване на нови изделия и усъвършенстване и развитие на вече усвоените при поддържане на конкурентни цени и кратки срокове на изпълнение на поръчките.