Институт по заваряване АД произвежда електроди:

 -за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани конструкционни стомани, на топлоустойчиве стомани, на високолегирани хром-никелови стомани

-за заваряване и наваряване на чугун, цветни метали и на повърхностни слоеве с особени свойства.