Фирма Кимекс е основана през 1992 година. Основната дейност на фимата е свързана с доставка, монтаж и сервиз на заваръчна и металообработваща техника. Централният офис, склад, сервиз и управление на Кимекс се намират в Стара Загора. Фирмата има изградена дистрибуторска мрежа в страната, със собствен офис в София и дистрибуторски офиси в Пловдив, Варна, Бургас, Шумен и Казанлък. Фирма Кимекс е изключителен представител на Kemppi Oy - Финландия за България, а също така на редица други фирми за индустриална техника и материали. Наши основни цели са да задоволим нуждите на нашите клиенти в максимална степен, затова поставяме ударение върху дейности като поддръжка и сервизно обслужване. Извършваме обучение за работа с техниката, която продваме. Поддържаме пълен склад с консумативи и резервни части на заваръчната техника Kemppi.