Производство и продажба на индустриални, чисти газове и газови смеси - азот, аргон, ацетилен, водород, въглероден диоксид, кислород, хелий, смеси за заваряване, за пакетиране на хранителни продукти и др.; арматура, консумативи и апарати за заваряване и рязане. Техническа помощ и консултации, доставки до клиента