Производство на стоманени тръби, резервни части и сменно оборудване, технически кислород и заваръчни флюси и услуги за населението, търговия в страната и чужбина