ПАН ООД е партньор за фирми и предприятия от: енергетичната, химическата, минната, хранителновкусовата и др. промишлености. Предлага: доставка на основни материали, ламарини и профили - черни и неръждаеми; добавъчни материали - електроди, телове, флюси и припои за процесите заваряване и рязане на металите и сплавите им; проектиране и изработване на необходимото оборудване: резервоари, съдове за вместимост и съхранение на хранителни и други течности; нестандартни конструкции и ремонт; технологично коопериране, техническа помощ и внедряване.