Изработване на заварени метални конструкции и съдове под налягане, монтаж на машини, съоръжения, тръбопроводи.