Проектира, произвежда и ремонтира товароподемни кранове, строителни и пътни машини. Разполага с лицензирана изпитвателна лаборатория. Извършва модернизация на задвижванията: микроскорости, радио-управление. Изработка на нестандартни метални конструкции.