Заготвителен и заваръчен цех с обща покрита площ 61200 м2, Махано-монтажен цех с обща покрита площ 58400 м2, и инструментален цех с обща покрита площ 21100 м2. Инсталираното оборудване, заедно с подемните кранове с товароподемност до 150 т. Са предпоставка за производството и механичната обработка на огромни заварени конструкции. Съществуващите транспортни връзки позволяват транспортирането на извънгабаритни товари.