Листови и профилни рамкови конструкции с отвор на рамката до 36 м. и височина до 12м.

Едрогабаритни метални конструкции със светъл отвор на рамката 72 м. На територията на дружеството има:

Лаборатория за механични и химични изследвания на материалите

Линия за нулева обработка на метала и нанасяне на антикорозийни защитни покрития

Машини за праволинейно и фасонно газокислородно разкрояване на метала

Едрогабаритна ръбостъргателна машина

Автомати за подфлюсово и заваряване в защитна газова среда