Фирма "ПАН" EООД е жалан партньор за фирми и предприятия от: енергетичната, химическата, минната, хранителновкусовата и др. промишлености. Ние Ви предлагаме:
- проектиране и изработване на необходимото за Вас оборудване: резервоари, съдове за вместимост и съхранение на хранителни и други течности;
- изграждане на метални конструкции тип хале;
- изработка на универсални приспособления, способстващи заваряването на метални конструкции;
- ремонтновъзстановителна дейност на възли, детайли и оборудване;
- технологично коопериране, техническа помощ и внедряване;
- доставка на основни материали, ламарини и профили – черни и неръждаеми; добавъчни материали – електроди, телове, флюси и припои за процесите заваряване и рязане на металите и сплавите им.
"ПАН" EООД е специализирана преди всичко в търговията със заваръчни материали, консумативи и техника.