Производство на прецизни електрозаварени тръби и профили в диапазона от Ф10 до Ф90, изработка на детайли и изделия; търговия; услуги.