Монтаж  и заваряване, ремонтно възстановително заваряване и наваряване, инженерингова дейност, монтажни и демонтажни услуги.