Акционерно дружество. Производство и ремонт на резервоари, цистерни, съдове под налягане; строителство на жилищни сгради по „конформ" технология; тръбни заваръчни телове, уреди, апарати и съоръжения за заваряване; контрол и изпитание на заварени съоръжения; проектиране, инженеринг. Изключителен представител на КАСТОЛИН + ЕУТЕКТИК - Австрия.