Одитиране, контрол на системи за управление, сертифициране на предприятия, производствени процеси, специализиран персонал, изделия и услуги, в съответствие с международните стандарти, както и всякаква друга дейност, която Българското законодателство не забранява. Сертифициране на системи по качеството съгласно изискванията на EN ISO 9000 и системи за управление на околната среда съгласно изискванията на EN ISO 14 000, сертифициране на системи за охрана на труда съгласно изискванията на EN ISO BS 8800 чрез международно утвърдения сертифициращ орган TUV Rheinland InterCert към TUV CERT.